06 Kwi

Spawanie gazowe rodzaje

Spawanie czy inaczej mówiąc trwałe łączenie dwóch elementów – najczęściej stalowych – to bardzo powszechna czynność, szczególnie wykorzystywana w rozwoju przemysłu i gospodarki. Samo spawanie nie jest jednak procesem łatwym, dlatego też powinno być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie wyposażenie. Warto również zaznaczyć, że sam proces spawania obejmuje wiele rodzajów, w zależności od wykorzystywanego sposobu działania. Odpowiedzi na temat spawania gazowego z pewnością znajdziecie w poniższym artykule.

Spawanie – opis procesu

Celem spawania jest stopienie brzegów materiału. Następnie połączenie ich za pomocą źródła ciepła i dodania spoiny, która powstaje w wyniku nadtopienia materiału oraz dołączenia spoiwa np. w postaci metalowego pręta. Proces jest realizowany dzięki skierowaniu na brzegi materiału źródła ciepła powstałego w wyniku spalania gazu. Palnik, którego zadaniem jest wymieszanie dostarczonego gazu wraz z tlenem i powietrzem, u wylotu może osiągać ok. 3100 stopni Celsjusza. Odpowiedni dobór gazu ma zatem ogromne znaczenie dla powodzenia całego procesu oraz prawidłowego i szczelnego zespolenia materiału.

Nie bez powodu spawanie stało się więc znaczącym procesem dla rozwoju przemysłu i gospodarki. W wyniku tej czynności mogą powstawać konstrukcje stalowe wykorzystywane w różnego rodzaju gałęziach przemysłu. Spawanie gazowe stosuje się najczęściej do połączenia różnego rodzaju rur i blach w konstrukcjach cienkościennych.

Spawanie gazowe – rodzaje, korzyści i wady

Jak już wiadomo, jednym z rodzajów tego procesu jest spawanie gazowe. W zależności od tego, jaki rodzaj gazu został użyty, występują różnego rodzaju zasady i obostrzenia związane z obsługą procesu. Można więc wymienić spawanie:

  • acetylen + tlen – gaz charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem. Moment spalania następuje już przy wylocie z palnika (powyżej jądra płomienia) i tam uzyskuje najwyższą temperaturę, średnio ok. 3160 stopni C. Odpowiednia regulacja zaworów w doprowadzeniu zarówno tlenu jak i gazu, powoduje dostosowanie poszczególnych stref spalania do oczekiwanego rezultatu. Spawanie acetylenowo – tlenowe najczęściej stosuje się w pracach remontowych do połączenia m.in. żeliwa, mosiądzu, metali niskostopowych
  • propan lub butan + tlen – temperatura spalania jest niższa niż w przypadku acetylenu. Osiąga w granicach 2830 stopni C dla propanu, natomiast 2850 stopni C w przypadku butanu. Zużycie tlenu w przypadku procesu spawania z wykorzystaniem tych gazów jest 3 a nawet 4 krotnie wyższe. Zatem jest to działanie wymagające odpowiedniego przygotowania.
  • metan + tlen – doskonale znany w postaci gazu ziemnego. Osiąga temperaturę spalania najniższą z podanych, gdyż oscyluje w zakresie 2760 stopni C. W gazie ziemnym możemy również wyróżnić również azot propan, butan czy też pentan.

Niewątpliwie korzyści płynące ze spawania metodą gazową, to stosunkowo niewielki koszt urządzeń, wydajność i szybkość działania dzięki łatwości obsługi i możliwości zautomatyzowania, a także brak konieczności podłączenia do sieci, zatem idealnie sprawdza się w terenie.
Do wad tego rozwiązania można zaliczyć jednak duży koszt gazów, niezbyt zgrabną estetykę spawu oraz ograniczenie wynikające z braku zastosowania dla m.in. aluminium czy metali w niskiej zawartości węgla.